Belangrijke informatie over de coronavirus-crisis. Hier klikken om er meer over te weten.
Zoeken op de site
Nederlands
Français
Identificeer U

U bent hier : ► MaatschappijWie wordt door Cobelias verzekerd?

SOBEGAS CVBA

Belliardstraat 4-6
1040 BRUSSEL
        +32 (0)2 548 78 20
        +32 (0)2 548 78 29
KBO : 0437.498.605
FSMA : 63255A
Sobegas@sobegas.be

Wie wordt door Cobelias verzekerd?

A) Verzekeringsbemiddelaars

Cobelias verzekert alle categorie├źn bemiddelaars. Wij verzekeren zowel de makelaars als de agenten en de onderagenten.

We stellen evenmin een maximale limiet aan het jaarlijkse commissietotaal, zodat de verzekerden niet hoeven te vrezen vanaf een bepaald bedrag aan commissies van verzekeraar te moeten veranderen.

Bijgevolg is er grote verscheidenheid onder onze verzekerden. Er zijn gewone agenten die in bijberoep als bemiddelaar optreden, maar ook makelaars in hoofdberoep met een bijzondere specialisatie (bijvoorbeeld: verzekering van transport of van diamanten), of een makelaarkantoor dat uitsluitend voor een grote Belgische groep werkt.

Welke waarborgen biedt Cobelias?

De verzekerden kunnen kiezen tussen een waarborgsom van 1.100.000 €, 2.148.740 €, 3.148.740 €, 4.148.740 € en 5.148.740 €.

Voor de meeste verzekeringbemiddelaars volstaat de basiswaarborg.

Dekking van deze basiswaarborg :

- verzekeringen met betrekking tot transport over land ;
- verzekeringen voor zee-, rivier- en luchtvervoer (ladingverzekeringen) ;
- verzekeringen inzake recreatieve zee-, rivier- en luchtvaart ;
- risicobeheer in het kader van de opdracht van verzekeringsbemiddelaars.

De territoriale uitgestrektheid is bijzonder groot, want de waarborg geldt wanneer zowel de verzekeringsnemer, die een beroep doet op de diensten van de verzekeringsbemiddelaar, als de maatschappij waarbij het risico wordt verzekerd, in West-Europa gevestigd zijn.

De waarborg geldt eveneens als de verzekeringsbemiddelaar optreedt in naam van een klant die buiten de territoriale grenzen gevestigd is, evenwel op voorwaarde dat de verzekeraar tot de W.E. landen behoort.

De waarborg is echter niet van toepassing voor risico’s in de Verenigde Staten en Canada.

De waarborg is bovendien uitbreidbaar tot de transportverzekeringen die niet in de basisdekking zijn opgenomen : verzekeringen die de aansprakelijkheid dekken van zee-, rivier- en luchtvervoerders evenals van hun voertuigen (cascoverzekering).

De dekking is eveneens uitbreidbaar tot diamantverzekeringen en herverzekerings-makelarij.
 

B) Agenten in bankdiensten

Cobelias dekt alle agenten in bankdiensten, ongeacht of ze al dan niet eveneens verzekeringsbemiddelaars zijn.

De agenten in bankdiensten zijn de personen die aan een bank gebonden zijn door een agentschapsovereenkomst.De makelaars in bank-en beleggingsdiensten worden echter door Cobelias niet gedekt.

Onze waarborg bedraagt 1.100.000 € per schadegeval en 3.300.000 € per verzekeringsjaar.
 

C) Kredietbemiddelaars

Onze waarborg dekt eveneens verzekeringstussenpersonen en agenten in bankdiensten wanneer ze optreden als kredietbemiddelaars.
Het bedrag van de waarborg is 250.000 € per schadegeval en per verzekeringsjaar..