Sobegas

Sobegas (Société Belge de Gestion d’Assurances) is een samenwerkende vennootschap die door meerdere Belgische verzekeringsmaatschappijen werd opgericht in 1989.

Ze verzorgde het secretariaat van het Consortium Cobelias, een pool1 die de beroepsaansprakelijkheid van verzekeringsbemiddelaars verzekert alsmede deze van krediebemiddelaars en ook deze van agenten in bankdiensten.

Deze verzekeringsmaatschappijen hebben ons een algemeen mandaat gegeven voor de uitoefening van onze functie.

Wij houden ons dus bezig met de aanvaarding van de risico’s die worden gedekt, het opstellen van de contracten en aanhangsels, het innen van de premies en het beheer van de schadegevallen en hun uitbetaling.

Geen verzekeraar maar een mandataris van verzekeringsmaatschappijen

Als mandataris, in naam van en voor rekening van de verschillende maatschappijen, hebben wij zelf geen enkele persoonlijke verzekeringsverplichting. Wij zijn geenszins een verzekeringsmaatschappij en zijn als dusdanig niet erkend als verzekeraar door de FSMA.

Alle verzekeraars van de verschillende pools, daarentegen, zijn wel officieel erkend voor de sectoren waarvan de door ons beheerde risico’s afhangen.


1 Een pool is een bedrijvenvereniging die bepaalde risico’s in medeverzekering dekt. In tegenstelling tot de klassieke medeverzekeringen, worden de aandelen van de verschillende medeverzekeraars niet per geval bepaald, maar van tevoren vastgelegd voor alle overeenkomsten die worden gesloten binnen een bepaalde periode, meestal een burgerlijk jaar.
Poolvorming is een veelvoorkomende praktijk in België. De markt is zo klein dat de verzekeringsmaatschappijen niet groot genoeg zijn en niet genoeg capaciteit hebben om bepaalde risico’s te verzekeren. Zulke verzekeringscapaciteit kon enkel worden bereikt door verschillende verzekeringsondernemingen te groeperen.
Tengevolge van de verschillende bedrijfsfusies en -overnames in de jaren ’90 is de capaciteit van de ondernemingen gestegen, maar blijven de pools toch nuttig voor de dekking van specifieke technische risico’s met een groot potentieel aan schadeclaims.