De beroepsaansprakelijkheid

Zoals u ongetwijfeld weet bent u wettelijk verplicht een verzekering af te sluiten vooraleer een aanvang te mogen  nemen met de uitoefening van het  beroep van verzekeringstussenpersoon, agent in bankdiensten of kredietbemiddelaar.

In het kader van de uitoefening van deze beroepen is het mogelijk in gebreke gesteld te worden door uw cliënten – zonder noodzakelijkerwijze aansprakelijk hoeven te  zijn – ten gevolge van het verstrekken van informatie, raadgevingen of andere professionele dienstverlening.

De bedragen die betrokken zijn kunnen aanzienlijke proporties aannemen.

De onderschrijving van een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is naast het verplicht karakter om het beroep te mogen uitoefenen evenzo onontbeerlijk om uw patrimonium te beschermen, mocht uw aansprakelijkheid worden geëngaeerd.

Deze verzekering dekt de contractuele en de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid opgelopen vanwege schade veroorzaakt aan derden en die het gevolg zijn van een fout begaan bij de uitoefening van de beroepsactiviteit.

Zij vergoedt de materiële schade, de immateriële schade en lichamelijke schade en neemt tevens de verdedigingskosten ten laste.

Wij nodigen u hierbij uit, door hier te klikken, onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen te willen vinden voor: