Bescherming van het privé leven

De medegedeelde gegevens kunnen door de verzekeringsmaatschappij worden verwerkt met het oog op de klantenservice, de aanvaarding van risico’s, het beheer van verzekeringsovereenkomsten en schadegevallen alsook op de betaling van verzekeringssommen.

Alle gegevens zullen met de grootst mogelijke discretie worden behandeld.

De betrokken personen kunnen kennis nemen van hun gegevens, ze laten rechtzetten en zich kosteloos verzetten tegen de verwerking ervan met het oog op direct marketing. Hiertoe dienen zij een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een recto/versokopie van hun identiteitskaart te sturen naar de verzekeringsmaatschappij.