Ons nieuw product

In onze bezorgdheid om u steeds meer bescherming te bieden in het kader van uw professionele activiteiten, brengen wij een verzekeringspolis op de markt die erop gericht is uw bestuurdersaansprakelijkheid te dekken. Deze verzekering is complementair met uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering is complementair met uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het vervolg lezen…