BA Beroepsaansprakelijkheid

Waarborg

  • 1.300.000 € per schadegeval;
  • 3.900.000 € per verzekeringsjaar.


Vrijstelling

680 €

 
Aantal tewerkgestelde personen (*) Premie
(zonder taksen)
0-1 561,75 €
1-2 735,00 €
2-3 903,00€
3-4 1.076,25 €
4-5 1.249,25 €
> 5 Contacteer ons

 (*teruggebracht tot voltijdse equivalenten) 


Onder tewerkgestelde persoon verstaat men:

  • het ondernemingshoofd ;
  • de aangestelden ;
  • de organen en werkende vennoten;
  • de echtegenoot-helper.