De verzekering voor de bestuurdersaansprakelijkheid